Team met Anthony Sinke

Maak kennis met ons volledige team

Linda van Groeningen

Linda van Groeningen

Voelen. Een eigenschap die bij mij hoort.

Mijn gevoel is sterk ontwikkeld. Een talent wat ik als klein meisje inzette om te ‘overleven'. Als geen ander kon ik aanvoelen wat anderen om mij heen nodig hadden, om mij daar vervolgens naar te voegen en in aan te passen.

Gelukkig heb ik later in mijn leven geleerd dit talent op een andere wijze in te zetten. Ik leerde mijn eigen grenzen en verlangens kennen en voor mijzelf te zorgen. Vanuit deze basis, vanuit mijn eigen kracht, leerde ik hoe voor een ander van betekenis te kunnen zijn, zónder mijzelf te verliezen of weg te cijferen. Heel bewust heb ik voor het coachingsvak gekozen.

Juist door de persoonlijke ontwikkelingsweg die ik gegaan ben, en de verschillende opleidingen die ik gevolgd heb, ben ik instaat om als coach zowel emphatisch als ondersteunend te werk te gaan.

Mijn kracht zit ‘m in het, samen met de coachee, tot de essentie van een probleem of blokkade komen, waar op dit moment sprake van is in zijn of haar leven. Om vervolgens te onderzoeken wat er nodig is om anders met de situatie om te gaan of op een andere manier naar te kijken. 

De coachee ondersteunen in het vergroten van zijn of haar zelfvertrouwen, opnieuw leren luisteren naar zijn of haar intuïtie of liefdevoller naar zichzelf leren kijken, is een uitdaging die ik elke keer opnieuw weer vol enthousiasme aanga.

Mensen ondersteunen in hun bewustwordings- en ontwikkelingsproces, met als doel een leven te leiden vanuit hun eigen kracht en autonomie, dat is waar mijn hart ligt.

"Alles verandert continu, alles is energie, alles stroomt. Leer jezelf mee te bewegen en je bent vrij en vol liefde" 

Mijn specialisaties liggen op het gebied van ademwerk, schaduwverlichting, relatiewerk en vrouwenwerk