Team met Anthony Sinke

Maak kennis met ons volledige team

Anthony Sinke

Anthony Sinke

"Als je Ja zegt tegen het leven gaat de wereld voor je open" Je hebt beperkt invloed op wat er zich in het leven aandient, je hebt wel invloed hoe je ermee omgaat. Dit vraagt bewustwording en jezelf blijven openen in wat er ook is. Al vroeg in ons leven hebben we geleerd om voor lastige situaties te vluchten, vechten of te bevriezen. Dit met een positieve bedoeling om onszelf veilig te voelen en te beschermen. Dit blijven we herhalen ook al zijn we jaren verder. Gebeurtenissen uit het verleden lijken te herhalen en we komen dan ook niet los van gebeurtenissen uit het verleden. Enkel in het hier en nu te openen voor jezelf en de ander, laat het verleden je los biedt je de kracht en vertrouwen om vol het leven te beleven.

Mijn missie is om mensen te ondersteunen in bewustwording wie zij in essentie al zijn, over welke vermogens zij de beschikking hebben en op welke wijze zij in staat zijn een betekenisvol leven te leiden.

Mijn visie is dat als mensen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en vitaliteit van hun eigen leven zij in staat zijn om een betekenisvol leven te leiden en een voorbeeld te zijn voor de mensheid. 

Mijn Kernwaarden zijn:

Verantwoordelijkheid: iedereen is 100% verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven.
Verbinding: zodra je leert om verbonden te zijn met jezelf kan je de verbinding aangaan met een ander! Alles is verbonden met elkaar, je kan niets of niemand uitsluiten.
Daadkracht: gaat over hen nemen van de juiste actie. De terugkerende vraag is of hetgeen wat we denken of doen bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen.  

"Als het werkt ga er dan mee door, werkt het niet meer, leer het anders doen."

"Wat er gebeurt kan je niet veranderen, je hebt wel invloed hoe jij met de situatie omgaat."

"Om ver te komen heb je dichtbij te beginnen." J.P Jonker

Anthony is in de jaren ’90 opgeleidt tot internationaal NLP Trainer, is oprichter van de NLPUNI en verbonden aan de TCAcademy als opleider voor de NLP en Coachopleiding. Leerde de HUNA- leer op Hawaï en volgde Schaduw Integratie bij Debbie Ford. Ik bezocht meerdere leermeesters van Hawaii tot India om er vervolgens achter te komen dat ieder mens zijn eigen Goeroe (verlicht van de donkere aspecten) is dat het bestaan iedere dag een moment is om te groeien en te ontwikkelen. Een ja tegen alle aspecten van jezelf die je leuk vind of niet leuk vind kom je dagelijks in het leven tegen. Het bestaan is het leven om Ja tegen te zeggen.